Ett skolarbete från tiden då det begav sig.....

Minnesvärda årtal i vår bygd-

1644  Idre blir svenskt.

1734  Carl von Linnés besök i området

1842  Ny kyrka byggs i byn

1844  Idre får sin första bofasta präst

1886  Gammelskolan byggs

1891  RIDVÄGEN till Norge ersätts med

        landsvägen till Flötningen

1898  Man hittar ett stenblock som innehåller

        blyglans och zinkblände, se bilden

1914 Ny kyrka byggs igen, uppe på berget

1917 Den första kraftstationen byggdes i Kvitån

1920 talet  Idrebyn får kommunal vattenledning

1924 Byggdes gamla skolhemmet - låg till vänster om det sporthotellet

1925 Kyrkan på berget brinner ned pga. elfel

1928 Järnvägen når fram till Särna

1933 Står vår nuvarande kyrka färdig

1948 Bussstation och postlokalerna invigs

1948 Bergskolan blir färdig

1950 Nya skolhemmet byggs,  idag sporthotellet

1951 Boliden kartlägger Vassbo-området

1955-56 Kraftverket i båthusströmmen byggs

1956 Samen Allan Andersson deltar i Olympiska spelen

1959 HSB husen står färdiga

1960 Gruvdriften i Vassbo startar....

1960 Kommunalhuset invigs

1965 Idre får grundskola

1967 Vägen till Grängesvåla börjar byggas

1967 Liften i Middagshammaren klar

1967 Strandskolan invigs

1968 Grängesåsvåla invigs- ( 20 stugor - 2 liftar med backar - 2 serveringsstugor klara

        som tidigare var kiosk med korvförsäljning

1970 Kommunsammanslagning

1970 Kapellet i Storsätern invigs (syföreningstanterna hade samlat pengar)

1973 Badhuset invigdes