Landskaps symboler:  

blomma- BLÅKLOCKAN

sten- PORFYR

svamp- SANDSOPP

fågel-  BERGUV

fisk- ELRITSA

mossa- SMAL NÄCKMOSSA

grundämne- KOPPAR

insekt- VIOLETTKANTAD GULDVINGE

sång - OM SOMMAREN SKÖNA   och    DALKARLA SÅNG

         förf. Andreas wallenius           förf. Otto Lindblad