Kyrkogårdsplatsen...

....är äldre än den nuvarande kyrka, och kan ha anor som sträcker sig så långt tillbaka som till den första kyrkan som uppfördes på platsen under sen medeltid. I kyrkogård skall ens nordvästra hörn

Kyrkogårdsplatsen är äldre än nuvarande kyrka, och kan ha anor som sträcker sig långt tillbaka som till den första kyrkan som uppfördes på platsen under sen medeltid. I kyrkogårdens nordvästra hörn skall ett kors ha stått, där de första gudstjänsterna förrättades i det fria. Gravplatsen bör ha brukats fram till 1910-talet då en ny kyrka uppfördes på ny plats på bergssluttningen.

Nuvarande kyrkogård utformades på 1930-talet i samband med uppförandet av kyrkan.I sydöstra delen står två byggnader. Den ena, en knuttimrad och rödfärgad bod, användes som förråd och bör härstamma från slutet av 1800-talet. Den andra och större uppfördes 1995 som teknisk byggnad för kyrkoårdens och områdets skötsel.År 1651 föreskrevs att Särna skulle utgöra moderkyrkan och Idre ett kapellag.

Först 1916 blev Idre egen församling.

Uppgifter hämtade från kulturhistorisk karakterisering av kyrkor.