Färjestugan sen den blev flyttad av hembygdsföreningen- pga. att det skulle byggas en ny bro. Tyvärr så sålde Lars Balstadsveen den till samerna.... ?

IDRES SOCKEN VAPEN

Bildn ä tigin frå andrô sia åa

Idre IHF kôrôr in i byn...

Vet du namnen på gårdarna ?

FLYGFOTO ÖVER IDREBYN