FÖRBUNDSLOTTA CHEF IRENÉ ANDERSSON

VIVAN VALDES TILL KÅRCHEF....

INTÅG I KYRKAN...

Förplägnad och stabslottor....

ANETT SVENSSON förplägnad EMY JACOBSSON sjukvårdare LISA EDGREN förplägnad (var med när Idre Lottakår bildades 1945

VIVAN - VIMAR - ANNSOFIE PÅ STABEN

TRÄNGSLET- HÅLLER ORDNING PÅ LUFORKARTAN....

INTAGER EN ENKLARE LUNCH I TRÄNGSLET...